Sny - prečo je pre nás snívať také dôležité?

Asi každý človek pozná tie rôzne pocity zo svojich nočných snov – niekedy sa vydesení prebudíme uprostred noci a bojíme sa opäť zaspať, inokedy máme celý deň dobrú náladu z príjemného sna. Niektoré sny nás zasiahnu tak, že si ich pamätáme veľa rokov. Niektorí ľudia sa vôbec nepokúšajú vysvetliť si svoje sny a mávnu nad nimi rukou ako nad nezrozumiteľnými nezmyslami; iní venujú mnoho času a úsilia tomu, aby pochopili, čo sa im ich vnútro pokúša týmto spôsobom povedať.

Prečo je pre nás snívať také dôležité?
V 60. rokoch 20. storočia prebehol pokus na zistenie, či musí človek snívať. Dr. W. Dement budil pokusné osoby v REM fáze spánku, kedy najintenzívnejšie snívame. Po niekoľkých takýchto nociach vykazovali pokusné osoby zmeny nálady, pokles sústredenosti, nárast úzkosti; a počas spánku takmer neustále upadali do REM fázy – akoby potrebovali dohnať zameškané... Druhá skupina dobrovoľníkov budená v non-REM fáze nevykazovala žiadne zmeny nálad. Ide teda o akúsi regeneráciu psychiky formou snívania. Každému človeku sa sníva približne 5 – 10 snov za noc. Tí, čo tvrdia, že sa im nesníva, si svoje sny iba nepamätajú.

Cez deň – podnety z vonkajšieho sveta, v noci z vnútorného
V staroveku pokladali mnohí ľudia sny za rovnako reálne ako to, čo sa deje v bdelom stave. Napr. v antike mal spiaci zodpovednosť za sen, v ktorom zabil vládcu krajiny. Typické pre starovek bolo tiež prikladanie vešteckého významu snom. Dôležité rozhodnutia napr. o vojne konzultovali vládcovia s veštcami – vykladačmi snov a znamení (známe je napr. ako sa Kroisos pred začiatkom vojny s Peržanmi radil s veštiarňou v Delfách). Už v antike sa prišlo na to, čo „znovuobjavil“ Sigmund Freud: sen je kompenzáciou nesplneného priania z dňa a viaže sa k osobnosti snívajúceho – nie je teda univerzálny, ale veľmi individuálny. Na myšlienku univerzálnosti snov nadviazal C. G. Jung, podľa ktorého sen neodráža iba vedomú realitu snívajúceho, ale je vraj tiež obrazom kolektívneho nevedomia.

Typy snov
Rôzni autori mali už od čias antiky rozličné delenia snov. Sny možno rozdeliť na minimálne tri typy: spracovanie denných zážitkov (teda akási očista psychiky), ďalej sny, ktoré nám prinášajú posolstvo z nášho nevedomia a sú dôležité pre náš osobný rozvoj, a zrejme najzriedkavejší typ snov – sny pochádzajúce z niečoho, čo nás presahuje ako jednotlivcov (napr. viacerým ľuďom sa sníva o katastrofe prebiehajúcej ďaleko vo svete).

Predzvesť ochorenia
Veľký mysliteľ Aristoteles veril, že sny prinášajú informácie o chorobách – a dokonca aj o ich liečení, spôsobe ako nasmerovať liečbu. Hippokrates vo svojom diele sformuloval diagnostický význam snov. V spánku sa môže duša zaoberať skúmaním drobných nerovnováh v tele a vyslať o tom signál – podľa Hippokrata pomocou obrazov štyroch živlov (ohňa, vody, zeme a vzduchu). Aj súčasní vedci zaoberajúci sa touto problematikou dospeli k názoru, že sny nám prinášajú informácie o našom zdravotnom stave – nie však priamo, ale v obrazoch. Takže ich posolstvo nie je ľahké rozšifrovať. Nikdy však nie je na škodu, keď na podnet opakujúcich sa desivých snov absolvujeme preventívnu prehliadku. Takisto správanie sa počas spánku môže mnohé napovedať. Poruchy spánku počas REM fázy (RBD – REM sleep behaviour disorder) podľa výskumov predikujú niektoré ochorenia CNS, hlavne Parkinsonovu chorobu. Skúmajú sa aj sny pacientov chorých na určité ochorenie (na Slovensku skúmala Dr. Andrášiová sny onkologických pacientiek – na rozdiel od kontrolnej skupiny sa v ich snoch častejšie objavovali emócie bezmocnosti a strachu a vyskytoval sa tam menší počet ľudských postáv).

Varovanie i riešenie
Desivé nočné mory u detí majú varovnú funkciu pre rodičov. Hovoria, čo dieťa nedokáže adekvátne vyjadriť – deje sa s ním niečo, s čím si samo nevie poradiť – od nezdravej atmosféry doma cez sledovanie zlých filmov (sú často zlé aj keď sú vraj tzv. určené pre deti a mládež) až po šikanu v škole.

V sne máme tendenciu dokončiť veci a záležitosti, ktoré sme v realite neuzavreli. Sen nám riešenie buď môže naznačiť, alebo nás aspoň uspokojiť obrazom dokončenia, uzavretia nejakej náročnej situácie.

Osobný prínos snov
Sen je dôležitou informáciou o najvnútornejšom svete človeka, väčšina psychoterapeutických smerov preto využíva sen klienta v jeho terapii. Rôzne psychoterapeutické školy majú rôzny prístup k interpretácii snov, kvôli zrejmej nejasnosti a premenlivosti snových obrazov sa značná časť práce týka skôr emócií, ktoré sen sprevádzajú. Vždy však platí, že najväčší expert na sen je samotný snívajúci. Niekedy sen prináša hlboké posolstvo – človek ho možno úplne pochopí až za niekoľko rokov.

Ak to teda našim snom dovolíme, môžu výrazne obohatiť náš život.

PhDr. Elena Tomková


snar banner snar banner snar banner
snar banner snar banner
snar banner snar banner snar banner

snár
A B C Č D E F G H CH I J K L Ľ M N O P R S Š T U V Z Ž
home